dla biznesu

dla serwisów / zawodników

 

The idea of ​​the one.seven studio was to create something that would evoke emotions. Something new, aggressive, based on a strong visual message that stays in consciousness for a long time. We created a complete and effective product that is used by the best. 

Ideą one.seven studio było stworzenie czegoś, co będzie wywoływać emocje. Czegoś nowego, agresywnego, opartego na mocnym przekazie wizualnym, pozostającym długo w świadomości. Stworzyślimy kompletny i skuteczny produkt z którego korzystają najlepsi.